avdetî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İslam dinine dönen "(genellikle Musevi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿavdetī


Hecelenişi / Hecelemesi;
av-de-tî