avarız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kazalar, belalar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿavāriż

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Engebe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak halktan toplanan vergi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-va-rız