avantasız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde emeksiz kazanç bulunmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Avanta almadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-van-ta-sız