avantajlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yararlı. "(Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-van-taj-lı