avantür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Macera. "(baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca aventure


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-van-tür