avangart ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öncü. "(Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca avant-garde


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-van-gart