av avlayanın kemer bağlayanın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir şey, onu elde etmenin yolunu bilenin; bir şeyden yararlanma, onu kullanmasını becerebilenin hakkıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
av av-la-ya-nın ke-mer bağ-la-ya-nın