atomculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tom-cu-luk