atmosferik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atmosferle ilgili, cevvi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,gök bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca atmosphérique


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-mos-fe-rik