atmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi yere doğru bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin ilişiğini kesmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Rastgele bir kenara koymak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -den"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerden başka bir yere taşımak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Sille, tokat vurmak. (II) Top, tüfek vb. silahları patlatmak. (III) Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Geri bırakmak, ertelemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Örtmek. (II) Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak. (II) Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -den"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Çıkarmak, dışarıya vermek. (II) Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak. (III) Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Çatlamak. (II) Yırtılmak. (III) Kalp, nabız vurmak, çarpmak. (IV) Göndermek, yollamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

16. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Yapışık olduğu yerden ayrılmak. (II) Terk etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak. (II) Değerini eksiltmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Götürmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i, argo"

19. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Söylemek. (II) Yalan veya abartmalı söz söylemek. (III) Bilmeden, kestirerek söylemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, argo"

20. Anlamı (eş anlamlısı):

İçki içmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, teklifsiz konuşmada"

İlişkili birleşik kelimeler; "füzeatar" "roketatar" "atardamar" "kazaratar" "kükürtatar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
at-mak