atma Recep din kardeşiyiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`söylediklerin hep yalan, hep abartma ancak biz bunun farkındayız` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-ma Re-cep din kar-de-şi-yiz