atlaya zıplaya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlayarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İstekle, isteyerek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la-ya zıp-la-ya