atlatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Evde dinlenerek gribi atlatabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la-ta-bil-mek