atlatılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlatılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la-tı-la-bil-mek