atlas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

kelimesinin kökeni; Fransızca atlas

Örnek / Cümle; "Annem sıkılınca atlası raftan indirip saatlerce göz gezdirir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Tarih atlası olmasa bu ders hiç çekilmezdi."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,Arapça aṭlas"

İlişkili birleşik kelimeler; "dil atlası" "gök atlası" "atlas çiçeği" "atlas kemiği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
at-las