atlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ata binmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

At edinmek

Örnek / Cümle; "Yayan gittiği yoldan atlanarak geri dönmüştü."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlama işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Bu sorular atlanmayacak kadar kolaydı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-lan-mak