atlama taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Suyu geçerken üzerine basıp atlamak için konulan büyük taş, atlangıç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir güçlüğü, bir engeli aşmak üzere kullanılan kişi veya araç

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la-ma ta-şı