ne demek?

Suyu geçerken üzerine basıp atlamak için konulan büyük taş; atlangıç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

at-la-ma taşı

Bir güçlüğü, bir engeli aşmak üzere kullanılan kişi veya şey

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Bölge, Özbekistan için, Özbek yoğunluklu nüfus nedeniyle diğer Orta Asya ülkelerine bir atlama taşı olabilecek niteliktedir."