atladı geçti Genç Osman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işin bittiğini veya tehlikenin atlatıldığını anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-la-dı geç-ti Genç Os-man