atlıya saat olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`elinde bol imkânlar olan kimse, uzun bir süre içinde yapılabilecek işi çok kısa bir zamanda yapabilir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-lı-ya sa-at ol-maz