atlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ata binmiş kimse, süvari

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Binek atı kullanan "(asker veya asker sınıfı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, askerlik"

İlişkili birleşik kelimeler; "atlıkarınca" "atlı karınca" "atlı spor"

Hecelenişi / Hecelemesi;
at-lı