atfedilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atfetme işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaṭf + Türkçe edilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-fe-dil-mek