aterina ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüş balığı. "(Gümüş balığıgillerden, gümüş renginde bir deniz balığı)" (Atherina presbyter).

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

kelimesinin kökeni; Rumca aterina


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-te-ri-na