ateşten gömlek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acı, üzüntü veren, dayanılmaz, sıkıntılı durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-teş-ten göm-lek