ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ateşperest olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ateş-pe-rest-lik