ateşleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ateşleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ateşlemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-teş-le-ye-bil-mek