ateşe vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ateş içine sokmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yeri kasten yakmak, kundak sokmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

aşırı telaşa ve sıkıntıya düşürmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

bir ülkeyi savaşa sokarak veya kargaşa ve karışıklık yaratarak sıkıntı ve yıkıma uğratmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-te-şe ver-mek