ateş böcekleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kın kanatlılardan, örneği ateş böceği olan böcekler takımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-teş bö-cek-le-ri