atardamar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan, arter

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "ana atardamar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tar-da-mar