ataraksiya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Latince ataraxia


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ta-rak-si-ya