ne demek?

Atanma işini yaptırmak

Tipi / Türü;

-eFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

atan-dır-mak