ne demek?

Birini bir göreve getirmek; nasbetmek, tayin etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ata-mak