atalar çıkarayım der tahta döner dolaşır gelir bahta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ta-lar çı-ka-ra-yım der tah-ta dö-ner do-la-şır ge-lir bah-ta