atabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Atmaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Atma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ta-bil-mek