ata arpa yiğide pilav ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ta ar-pa yi-ği-de pi-lav