at pazarında eşek osurtmuyoruz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

söyleneni dinlemeyene uyarı amacıyla söylenen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "kaba konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at pa-za-rın-da eşek osurt-mu-yo-ruz