at olur meydan olmaz meydan olur at olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at o-lur mey-dan ol-maz mey-dan olur at ol-maz