at nalı kadar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

pek büyük "(nişan, madalya, elmas, plaka vb. şeyler)"

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at na-lı ka-dar