at meydanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atların pazarlandığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

At veya at arabası koşularının yapıldığı yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
at mey-da-nı