at kestanesigiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, örneği at kestanesi olan bir bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at kes-ta-ne-si-gil-ler