at ile avrat yiğidin bahtına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişinin satın aldığı attan ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at ile av-rat yi-ği-din bah-tı-na