at binicisine göre kişner ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at bi-ni-ci-si-ne göre kiş-ner