at beslenirken kız istenirken ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`at bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at bes-le-nir-ken kız is-te-nir-ken