at at oluncaya kadar sahibi mat olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yorulur, yıpranır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at at olun-ca-ya ka-dar sa-hi-bi mat olur