at ölür itlere bayram olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`değerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
at ö-lür it-le-re bay-ram olur