atın bahtsızı arabaya düşer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`değerli ama talihsiz kimseler, kişiliklerine uygun olmayan ağır ve aşağılık işlerde kullanılırlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tın baht-sı-zı ara-ba-ya dü-şer