atın ürkeği yiğidin korkağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`at da kişi de hep tehlike içinde imişler gibi uyanık olmalıdırlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tın ür-ke-ği yi-ği-din kor-ka-ğı