atın ölümü arpadan olsun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tın ö-lü-mü ar-pa-dan ol-sun