ne demek?

Atılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e nesnesiz -denFiil

Kullanımı;

"Kestanelere bir avuç kum atılabilir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

atı-la-bil-mek