atıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tembel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāṭil

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İşsiz, aylak

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkisiz, işe yaramaz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Süreduran. "(süredurum durumunda olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tıl