atı atasıyla katırı anasıyla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`soylu kişiden korkulmaz, soysuz kişiden korkulur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-tı a-ta-sıy-la ka-tı-rı ana-sıy-la